Răspuns vei da!

proces_1_87108700_25112300

Nu poți tu schimba,
ce ți s-a întâmplat!
Răspuns însă vei da,
de cum ai acționat!

Nu poți împiedeca,
pe cele ce-o să vină!
Răspuns însă vei da,
de ai și tu vreo vină.

Un bine nu-l poți da,
celui ce nu-l primește!
Răspuns însă vei da,
de nu încerci, firește.

Desigur poți tăcea
să nu dai marturie.
Răspuns însa vei da,
de cele ce o să fie.

Poți a te eschiva,
să nu aperi un om.
Răspuns însă vei da,
de ce ai fost neom.

De orice vei mișca,
de orice n-ai făcut,
răspuns totuși vei da!
Și asta-i de știut!

6.07.2017

Ostroave

Ostrov-The-Island

Văd oamenii din jurul meu
ce parcă nu își mai vin în fire
hulind mereu pe Dumnezeu
totuși convinși de mântuire!

Și apoi mă uit atent la mine,
cum răul îl fac, ce nu voiesc,
în loc să fac, propusul bine
și toate astea mă îngrozesc!

Căci mă întreb: unde sunt oare
aceia care chiar se mântuiesc?
Privesc în jur și mie îmi pare
că-n lume, nu-i mai întâlnesc!

Poate în munții ascunși trăiesc
sau în păduri, de lume necălcate!
Sau poate în pustiu se nevoiesc,
pe insule din mări învolburate.

Doar ei, prin rugăciunea lor curată,
lumea o țin, și-o fac să dăinuiască;
Și fără de ea, s-ar stinge dintr-o dată
răbdarea, pentru stirpea omenească!

20.02.2018

La început de post

127645_1

O clipă frate te gândește,
acum la început de post,
La tot ce nu îți folosește,
la ce faci zilnic, fără rost.

Renunță apoi la ele toate,
de acuma până la Înviere.
Îți pare greu, însă se poate;
voință dai, primeşti putere!

Televizorul frate îl oprește,
pe internet nu mai intra,
mai bine Biblia o citește,
începi mai mult a te ruga!

În minte ține-l pe Hristos,
şi locul meritat în veșnicie,
Ferește-te de gândul păcătos ,
ca să te poți ruga în isihie.

Postul nu-i numai înfrânare
de frupt, femeie (sau bărbat).
Ci este un timp de înălțare,
spre Cel ucis făr’ de păcat!

 

17.02.2017