Din prea multă libertate
paradisul l-am pierdut!
Dumnezeu ne-a dat de toate,
noi și mărul însă am vrut!

Din prea multă libertate
am căzut în desfrânare!
Dumnezeu le-a șters pe toate,
cu potopul Lui cel mare!

Din prea multă libertate
în cer am vrut să suim!
Dumnezeu după dreptate,
ne-a făcut să ne smerim!

Din prea multă libertate
multi prorocii am omorât!
Dumnezeu însă nu bate,
cu foc, întregul pământ!

Din prea multă libertate
pe Hristos l-am răstignit!
Dumnezeu din bunătate,
de noi s-a lăsat jertfit!

Din prea multă libertate
tot mai greu păcătuim!
Dumnezeu le rabdă toate,
poate în fire ne venim!

Din prea multă libertate
noi ne încredem în vaccin!
Însă Dumnezeu tot poate,
s-aleagă când/dacă murim!

Din prea multă libertate,
libertatea ne-a fost luată!
Numai Dumnezeu mai poate,
sa ne-o întoarcă
înca o dată!

2.04.2021