Covidul în Psaltire (2)

(1) <<<

S‑au ridicat împărații pământului și căpeteniile s‑au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând:
«Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor»
. Ps.2. 2 și 3

Pandemia este susținută de toate guvernele pământului, indiferent sistemul lor politic care pentru prima data în istoria de mii de ani a lui sunt unitare in măsurile impuse, deși multe sunt anti-constitutionale!
Punct central comun este „resetarea” sau „noua normalitate” prin care, în primul rând, Dumnezeu nu mai are loc între noi! Nici-un dumnezeu și mai ales cel creștin!
Iisus Hristos, și creștinismul sunt pentru acești indivizi din guvernele lumii percepuți ca un „jug„!
Datătoare de speranța sunt versurile 4 si 5 din același psalm care spun:

Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va batjocori pe ei!
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui și întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;

>>>>> (3)

21.05.2021

23 de gânduri despre „Covidul în Psaltire (2)

Adăugă-le pe ale tale

 1. Cu referire la acest paragraf din psalmii lui David:

  S‑au ridicat împărații pământului și căpeteniile s‑au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând:
  Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor.

  Cuvântul lui Dumnezeu este veșnic, el este nepieritor (caci mai degrabă trece cerul si pământul decat o cirta sau o iota sa se schimbe din lege. De aceea este mereu actual in toate vremurile.
  Si asta pentru ca Dumnezeu nu este o carte închisă, pecetluită, nu este limitat, este pururea veșnic si pururea viu. Înțelesurile Lui prin Duhul Sfânt noi le primim.

  In convorbirea Lui Iisus cu femeia Samarineanca El spune:

  Dar cel ce va bea din apa pe care i-o voi da Eu nu va mai înseta în veac, căci apa pe care i-o voi da Eu se va face în el izvor de apă curgătoare spre viaţă veşnică. (Sf. Ev. Ioan cap 4 v 14)

  Cu alte cuvinte, Cuvântul Lui Dumnezeu mereu se actualizează.

  Este o hulă împotriva Lui Dumnezeu a spune cineva ca Biserica si cuvintele Sfintei Scripturi sânt învechite si ca au nevoie de schimbare. Nu cuvântul Lui Dumnezeu are nevoie de schimbare ci ei înșiși au nevoie de schimbarea cea buna.

  In prima fază citatul din psaltire face referire la judecata lui Hristos de către nelegiuiții arhierei si cărturari, oameni plini de păcate si corupți:

  S‑au ridicat împărații pământului și căpeteniile s‑au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său,

  S-au ridicat împotriva Domnului si a Unsului Sau (care este Hristos) si Ana, si Caiafa si Irod si Ponțiu Pilat.

  zicând:
  Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor!

  S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu. (Matei cap.27 v43)

  O a doua fază din psalm pe care o putem înțelege este cu referire la vremurile noastre actuale și este cu mult mai complex.

  Cel mai expresiv găsim in Sfanta Evanghelie de la Matei capitolul 11:

  16.Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă către alţii,

  17.Zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit.

  18.Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, şi spun: Are demon.

  19.A venit Fiul Omului, mâncând şi bând şi spun: Iată om mâncăcios şi băutor de vin, prieten al vameşilor şi al păcătoşilor. Dar înţelepciunea s-a dovedit dreaptă din faptele ei.

  20.Atunci a început Iisus să mustre cetăţile în care se făcuseră cele mai multe minuni ale Sale, căci nu s-au pocăit.

  21.Vai ţie, Horazine, vai ţie, Betsaida, că dacă în Tir şi în Sidon s-ar fi făcut minunile ce s-au făcut în voi, de mult, în sac şi în cenuşă, s-ar fi pocăit.

  22.Dar zic vouă: Tirului şi Sidonului le va fi mai uşor în ziua judecăţii, decât vouă.

  23.Şi tu, Capernaume: N-ai fost înălţat până la cer? Până la iad te vei coborî. Căci de s-ar fi făcut în Sodoma minunile ce s-au făcut în tine, ar fi rămas până astăzi.

  24.Dar zic vouă că pământului Sodomei îi va fi mai uşor în ziua judecăţii decât ţie.

  25.În vremea aceea, răspunzând, Iisus a zis: Te slăvesc pe Tine, Părinte, Doamne al cerului şi al pământului, căci ai ascuns acestea de cei înţelepţi şi pricepuţi şi le-ai descoperit pruncilor.

  26.Da, Părinte, căci aşa a fost bunăvoirea înaintea Ta.

  27.Toate Mi-au fost date de către Tatăl Meu şi nimeni nu cunoaşte pe Fiul, decât numai Tatăl, nici pe Tatăl nu-L cunoaşte nimeni, decât numai Fiul şi cel căruia va voi Fiul să-i descopere.

  Dar sa vedem ce înseamnă cuvintele:
  Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor.
  Ce sânt legăturile si ce este jugul?

  „Luaţi jugul Meu asupra voastră şi învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima şi veţi găsi odihnă sufletelor voastre.30.Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.” (Sf. Ev. Matei cap 11 verset 29-30)

  Explicarea jugului lui Hristos sta in însăși cuvintele:
  „învăţaţi-vă de la Mine, că sunt blând şi smerit cu inima”
  Iar legăturile nu pot fi altceva decat împlinirea poruncilor.

  In ce fel se poate înțelege cuvintele:
  Căci jugul Meu e bun şi povara Mea este uşoară.
  Cum poate sa fie bun un jug? Sau cum poate sa fie ușor?
  Noi oamenii ne împiedicăm si ne sufocăm in orice.
  Dar asta pentru ca perceptia realității noastre este sucita si pervertită.
  Insa cu adevărat, pentru cel ce a primit jugul lui Hristos, jugul Lui este bun și povara Lui este ușoară.
  Pentru: că veţi găsi odihnă sufletelor voastre.
  Iar aceasta este o stare de Har. Este eliberarea din robia păcatului.

  Hristos nu îți pune jugul Lui cu forța. Dumnezeu nu forțează pe nimeni. Are mărinimie. Are blândețe, gentilețe. Se poarta ca un gentleman cu noi.
  Insa vedem ca diavolul forțează. El niciodată nu iti lasa liberul arbitru pe care Dumnezeu in bunatatea Sa ni-l lasă.

  Asemenea diavolului procedează si mai marii lumii din zilele noastre. Pentru ca îi sânt copii fidele!
  Te forțează sa faci vaccinul! Te forțează sa te înregimenteze!
  Te forțează sa te înrobească. Te forțează sa te omoare!
  Ești obligat sa mori! Pentru ca ii deranjezi. Doar ei vor sa umple pământul Doar ei sa fie singurii stăpâni.

  Vedem ca nu avem cale de alegere: ori cu Dumnezeu, ori cu dușmanul Său. Dumnezeu ne da libertate, însă nu si diavolul.
  Si atunci nu avem de ales.

  Vedem ca lumea necredincioasă a lepădat jugul Credinței!
  Însă cei rai nu iti lasa libertatea pe care ți-a lăsat-o Dumnezeu.
  Si atunci sântem forțați sa purtam jugul lor.

  Oare nu ne-ar fi fost mai de folos sa purtam jugul cel bun si ușor al Domnului decat jugul cel tiranic al diavolilor?

  Si atunci, ne rămân cuvintele Mântuitorului care ne striga in urechi:
  „Dar cu cine voi asemăna neamul acesta? Este asemenea copiilor care şed în pieţe şi strigă către alţii,
  Zicând: V-am cântat din fluier şi n-aţi jucat; v-am cântat de jale şi nu v-aţi tânguit”

  V-am dăruit Sfânta Credință și nu o ați voit. Nu ati voit jugul meu cel bun si povara Mea o ați lepădat și nu ati voit ca sa va eliberați si sa vă sfințiți. Ati iubit robia diavolului si robiei de buna voie v-ați dăruit.

  Iată că și pentru aceasta lume îndărătnică a veacului nostru Mântuitorul Hristos rostește cu tristețe:
  Am venit la voi in numele Tatălui Meu voind sa vă aduc eliberarea insa voi nu m-ați voit. Va veni un altul in numele sau, pe acela îl veți primi.

  Cuvântul Domnului: Ierusalime, Ierusalime. de cate ori am voit sa adun pe fiii tai, dupa cum aduna pasarea puii sub aripi, dar nu ati voit.
  Iată casa voastră se va lăsa pustie.
  Iar acesta este oricând mai actual, nu doar pentru poporul ales care a întors spatele Creatorului sau ci si noua tuturor celor din vechime până in ziua de azi dar mai ales noua celor din ziua de azi.

  Ridicatu-s-au împărații pământului și căpeteniile s‑au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând:
  Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor.

  In ce fel vor să rupă legăturile si sa lepede jugul?
  Pentru ca ei nu voiesc sa I se închine Domnului.
  In fățărnicia lor ei se cred deja dumnezei, ei care i se închină diavolilor. Vedem bine ca diavolul le-a stricat cu totul mințile.

  Se cred ca vor putea atinge nemurirea. Iată ca moartea este aici un fel de legătură. Caci plata pacatului este moartea. Deci ei voiesc sa facă bypass legii scripturii la adresa morții.
  Caci ce nevoie mai au sa tina legea si sa se închine Lui Dumnezeu (jugul Lui) daca vor da bypass la moarte.

  Insa vedem ca Dumnezeu râde de ei:
  Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va batjocori pe ei!

  Si pentru ce râde? Pentru ca ei au doar o părere ca vor fi dumnezei. Așa cum si Lucifer a avut părerea ca poate fi asemenea Lui Dumnezeu, si tocmai prin aceasta a căzut…

  Ei inca sunt materie! Materia nu poate fi Dumnezeu câtă vreme materia are schimbarea in ea. Materia arde, materia se topește, materia isi schimba starea, materia se nimicește!

  Atunci va grăi către ei întru urgia Lui și întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;

  Întru urgia mâniei Lui va arde pe dușmanii Sai înaintea feței Lui.

  „Dar şi Enoh, al şaptelea de la Adam, a proorocit despre aceştia, zicând: Iată, a venit Domnul cu zecile de mii de sfinţi ai Lui,
  Ca să facă judecată împotriva tuturor şi să mustre pe toţi nelegiuiţii de toate faptele nelegiuirii lor, în care au făcut fărădelege, şi de toate cuvintele de ocară pe care ei, păcătoşi, netemători de Dumnezeu, le-au rostit împotriva Lui” (Epistola sobornicească a Sfântului Apostol Iuda cap 1 vers 14-15)

  „Dumnezeul dumnezeilor, Domnul a grait si a chemat pamantul,
  De la rasaritul soarelui pana la apus. Din Sion este stralucirea frumusetii Lui.
  Dumnezeu stralucit va veni, Dumnezeul nostru, si nu va tacea. Foc inaintea Lui va arde si imprejurul Lui vifor mare” (psalmul 49)
  Cuvintele Lui Dumnezeu sunt adânc mare si de aceea ma voi opri aici. Cert este că trebuie sa judecăm cu seriozitate ce voim de la viața noastră. Sa fim fim veșnic fericiți cu Dumnezeu si cu Sfinții Săi acceptând jugul cel bun al Lui Hristos, ori sa cădem in veșnica robie a demonilor si slugilor lor!
  Voi incheia cu psalmul 82
  Dumnezeule, cine se va asemana tie? Sa nu taci, nici sa Te linistesti, Dumnezeule!
  Ca iata, vrajmasii Tai s-au intaratat si cei ce Te urasc au ridicat capul.
  Impotriva poporului Tau au lucrat cu viclesug si s-au sfatuit impotriva sfintilor Tai.
  Zis-au: „Veniti sa-i pierdem pe ei dintre neamuri si sa nu se mai pomeneasca numele lui Israel”.
  Ca s-au sfatuit intr-un gand impotriva lui. Impotriva Ta legamant au facut:
  Locasurile Idumeilor si Ismaelitenii, Moabul si Agarenii,
  Gheval si Amon si Amalic si cei de alt neam, cu cei ce locuiesc in Tir.
  Ca si Asur a venit impreuna cu ei, ajutat-au fiilor lui Lot.
  Fa-le lor ca lui Madian si lui Sisara si ca lui Iavin, la raul Chison.
  Pierit-au in Endor; facutu-s-au ca gunoiul pe pamant.
  Pune pe capeteniile lor ca pe Oriv si Zev si Zevel si Salmana, pe toate capeteniile lor,
  Care au zis: „Sa mostenim noi jertfelnicul lui Dumnezeu”.
  Dumnezeul meu, pune-i pe ei ca o roata, ca trestia in fata vantului,
  Ca focul care arde padurea, ca vapaia care arde muntii,
  Asa alunga-i pe ei, in viforul Tau si in urgia Ta.
  Umple fetele lor de ocara si vor cauta fata Ta, Doamne.
  Sa se rusineze si sa se tulbure in veacul veacului si sa fie infruntati si sa piara.
  și sa cunoasca ei ca numele Tau este Domnul. Tu singur esti Cel Preainalt peste tot pamantul.

  Apreciat de 4 persoane

  1. Multumesc de raspuns cu speranta ca il vor citi cat mai multi! Sigur interpretari sunt multe si se poate vorbi la nesfarsit eu ma mărginesc doar la Psaltire si la cateva idei care imi trec prin capatana asta seaca! Nu sunt teolog dar cred ca am o oarecare sensibilitate in a observa lucruri trecute cu vederea de altii. Cum spuneam de la inceput nu voi putea cuprinde totul si nici nu am pretentia de aceea comentariile argumentate sunt bine venite!
   Incerc sa fiu f. scurt pentru ca stiu ca lumea se plictiseste repede la astfel de teme si imi doresc sa ramana macar cu ideea!

   Apreciat de 3 persoane

   1. 🙂 Așa este. Dar de ce se plictisește repede lumea. Pentru ca nu a ajuns la esența. Iar esența este: Gustați si vedeti ca bun este Domnul. Lumea nu isi bate capul, isi vede doar de deșertăciunea vieții, iar aceasta este foarte trist…
    Sau poate ca eu sânt mult prea guraliv. Ciripesc prea mult. Este si asta o posibilitate. Apropos, ma primești in tagma vrăbiuțelor? 😀

    Apreciat de 3 persoane

 2. Imi place cum faci conexiunile. Nu e un comentariu pe logica mea ci pe sufletul meu. Iar primul comentariu este minunat, foarte sus pentru mine, dar si eu trebuie sa incerc sa mai urc un pic…
  Pe mine nu ma surprinde componenta impotriva Dumnezeirii a acestei perioade. Este practic singura componenta care ne poate sprijini mental si fizic. Adica ne poate face puternici. Cred ca nici nu suntem capabili cu adevarat sa intelegem cat de mult. Dar pentru asta trebuie sa credem in aceasta posibilitate. Si exista oameni care ne pot lumina. Ei sunt vanati ca si ideile lor pentru ca niciodata nu se stie cum inmuguresc ideile lor in neuronii nostri. Imi doresc sa creasca multi copaci din aceste idei.

  Multumesc mult!
  O seara frumoasa!

  Apreciat de 3 persoane

  1. Îți mulțumesc pentru apreciere. Nu, noi nu sântem (ma fortez sa scriu „sânt” iar nu „sunt” pentru că in etimologia românească cuvântul „sânt” vine de la „Sfânt”. Pentru asta suntem chemați sa „fim”). Deci reiau… Noi nu sântem capabili insa sa stii că Dumnezeul nostru ne face capabili cu mijlocirea Harului Său. Acum depinde de noi, cat am lăsat acest Har sa lucreze. Adică cat am acces la sfințenie.
   Iar Sfințenia nu este ceva bătut in cuie, este foarte vulnerabila, foarte maleabila, și aici sunt treceri infime de la o treaptă la cealaltă. Însă tu faci un pas mărunt si insignifiant iar Dumnezeu dă Harul cu îmbelșugare pentru orice lucru cat de mic. Îmi pare rău că nu am o exprimare prea bună sa sune aidoma unui șipot de izvor cristalin.

   Apreciat de 3 persoane

   1. Nu trebuie sa-ti para rau pentru ca exprimarea ta chiar a fost pentru mine ceva pur si si frumos si iti multumesc pentru rabdare. Pentru ca ai spus despre cuvantul „sânt” si „Sfânt”,
    si pentru ca am luat o carte pe care recunosc spasit ca doar am rasfoit-o (Lucian G. Costi – Limba Romana , nasterea si falsurile istorice; taina formarii cuvintelor, recuperarea originilor reale) in care cuvantului „Sfânt” i se dedica aproape opt pagini, a aparut o idee ciudata in acest moment cand scriu. Poate nu intamplator a fost o schimbare a scrierii. La momentul respectiv nu mi se parea necesara, asa ca parere la rasul solului, insa acum, dupa ce ai spus… Sunt atatea moduri de a ne fi bruiate ideile principale…

    SI cu siguranta nu trebuie sa uitam ideea ca o farama de credinta cat un bob mic, poate muta muntii. E o metafora frumoasa, mereu m-am intrebat insa daca este cu adevarat o metafora sau mult mai mult.

    O zi frumoasa sa ai!

    Apreciat de 3 persoane

   2. Vad ca mi-ai vizitat falsul meu blog și m-am simțit rușinat… Spun fals pentru ca nu există. Adică nu am scris nimic in el. Am vrut sa ma apuc si eu de scris. Dar ce as putea scrie… Îmi este teamă să nu ma judece lumea pentru ideile mele și sa imi spuna ca am luat-o razna… Nu dați cele sfinte ale voastre. Ca sa nu va calce in picioare si sa vă rupă. Așa că stau ca o vrăbiuță cuminte, migratoare, si doar ciripesc si eu din cuib in cuib. Mă limitez la atât. Aș fi avut multe de spus, mai ales despre covid și încă de la începuturi însă m-am reținut gândind ca poate ma înșel eu. Nu m-am înșelat. Dar oricum, nici nu cred ca ar fi ajutat pe cineva. Ca doar nu oi fi eu apostolul neamului…

    Apreciat de 3 persoane

 3. Si blogul meu e gol. Dar am creionat primul text. Nu stiu de ce mi se pare atat de complicat pe WP. Sper ca e doar o parere… O sa-mi iau avant. Si m-am rusinat de multe ori, insa asa s-a intamplat! 🙂 Despre ce nu pot schimba am inceput sa invat sa nu ma mai preocupe. Inca nu am reusit in totalitate! 😀

  O seara placuta!

  Apreciat de 3 persoane

 4. Oh, sânt si eu un sărman călător pe acest pământ… Mulțumesc pentru apreciere. Si eu ma bucur ca va plac cuvintele mele. Dar nu sunt ale mele, sunt in primul rand ale Lui. Și sfinția asta știți asta!
  O zi cu folos sa aveti.

  Apreciat de 1 persoană

Lasă un răspuns

Te rog autentifică-te folosind una dintre aceste metode pentru a publica un comentariu:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Blog la WordPress.com.

SUS ↑

%d blogeri au apreciat: