Nopțile fară iubire,
totdeauna-s nesfârșite!
Zilele fără iubire,
degeaba mai sunt trăite!

Viața lungă făr’ iubire,
o prea lungă condamnare!
Bogăția fără iubire
făr’ de sens, fără valoare!

Sănătatea fără iubire
nu-i în sine o bucurie,
iar Puterea făr’ iubire
e desigur tiranie!

Dreptatea fără iubire,
nedreptate, poate fi!
Mila fără de iubire,
plata unei datorii!

Credința fără iubire
erezie, rătăcire!
Rugăciunea făr’ iubire
exercițiu de vorbire!

Judecata făr’ iubire
osândește toată lumea!
Mântuire făr’ iubire,
nimeni nu poate avea!

13.11.2021