Dacă postești arată numai cu fapta. Dacă vezi un sărac miluește-l. De ai un vrăjmaș smerește-te. De vezi aproapele sporind în bine, nu-l indvidia.De vei vedea femeie frumoasă la chip, întoarce-ți ochii de la dânsa, ca nu numai gura să flămânzească, ci și ochiul și auzul și picioarele și mâinile și toate mădularele trupului tău; și aceasta făcând, te vei mântui, întru Iisus Hristos Domnul nostru, căruia se cade slava, acum si pururea și în vecii vecilor! Amin.

Sfântul Ioan Gură de Aur