(1) <<<

S‑au ridicat împărații pământului și căpeteniile s‑au adunat împreună împotriva Domnului și a unsului Său, zicând:
«Să rupem legăturile lor și să lepădăm de la noi jugul lor»
. Ps.2. 2 și 3

Pandemia este susținută de toate guvernele pământului, indiferent sistemul lor politic care pentru prima data în istoria de mii de ani a lui sunt unitare in măsurile impuse, deși multe sunt anti-constitutionale!
Punct central comun este „resetarea” sau „noua normalitate” prin care, în primul rând, Dumnezeu nu mai are loc între noi! Nici-un dumnezeu și mai ales cel creștin!
Iisus Hristos, și creștinismul sunt pentru acești indivizi din guvernele lumii percepuți ca un „jug„!
Datătoare de speranța sunt versurile 4 si 5 din același psalm care spun:

Cel ce locuiește în ceruri va râde de dânșii și Domnul îi va batjocori pe ei!
Atunci va grăi către ei întru urgia Lui și întru mânia Lui îi va tulbura pe ei;

>>>>> (3)

21.05.2021