Dacă pe fiece petală,
a unui trandafir imaculat,
am desena ceva-n cerneală,
el nu ar fi mai admirat!

Căci nu ar fi puse-n valoare
grația, albul, puritatea,
nu ar mai fi privit ca floare,
ci ar stârni curiozitatea!

Iubitei nimeni nu i-ar dărui,
o floare astfel mâzgălită
iar ea desigur n-ar dori,
o floare cu cerneală prihănită!

La fel femeia tatuată,
pierde din farmec, din valoare!
De s-ar păstra imaculată
ar fi mereu o delicată floare!

16.05.2023

Levitic, 19, 28: „semne cu împunsături să nu faceți pe voi”.